Vi jobber med Gordonsetter og Irsk settere.
Pr. i dag har vi 2 GS og 2 IS.

Den eldste av våre hunder er GS Soknahåggans E. Tara. Hun er nå 11 år og nyter pensjonisttilværelsen. Tara har vært en meget god jakthund og hun er også godt dokumentert på jaktprøver.

Tara er mor til den andre GS vår, Noaidons Sota. Sota er 7 år og er kvalifisert for å starte i VK.

"US" Xcera er den av hundene våre som har prestert best på jaktprøver. Xcera er fortsatt bare 4 år men er så langt jaktpremiert bode i UK - AK og VK.

"US" Carpe Diem er den yngste av våre hunder. Hun har så langt blitt stilt bare i UK. Carpe Diem har 1.UK samt at hun har fått CERT på utstilling.

 

Ludvig med våre hunder