Gunn - Remy - Ludvig med
La petite - Frida frosk - Xcera - Balder og Cesar.
Siste kull etter NJCH "US" Spesific og "US" Zimba